Гісторыя Беларусі IX-XVIII стагоддзяў. Першакрыніцы.


1382.[VII.06], am achten tage Petri et Pauli. Бражола. Вярхоўны маршал Тэўтонскага ордэна Куна фон Гатштайн і комтуры Ордэна заключаюць перамір'е з каралямі Літвы Ягайлам і Скіргайлам, іх маці і іншымі братамі да дня Багародзіцы (15 жніўня альбо 8 верасня), абавязваючыся за гэты перыяд не ўступаць у зносіны з Кейстутам, яго сынамі і пасланцамі.

Арыгінал у XVI ст. знаходзіўся ў Каронным архіве ў Кракаве. Ён апісаны ў інвентары М. Кромера (1551): "1382. Commendatores quidam Cruciferorum indicias faciunt cum Iagellone et Skirgallone fratribus. Cum Kaistuto vero et filio ac factione eius nihil se negocii habituros interim promittunt". Да 1891 г. дакумент захоўваўся ў Бібліятэцы Чартарыйскіх, № 185 (vol. 2960, № 3). Цяперашняе месцазнаходжанне і сігнатура мне невядомыя. Па апісанні першага публікатара А. Лявіцкага, гэта быў папяровы аркуш, на якім першапачаткова былі падвешаны чатыры пячаткі. На момант публікацыі ад пячатак захаваліся толькі папяровыя стужкі. Захаванасць арыгінала была кепская: тэкст крыху выцвілы, некалькі дзірак, якія рабілі цяжкім чытанне асобных словаў.

Асноўныя публікацыі і літаратура: Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. 12. Codex epistolaris saeculi decimi quinti. T. 2. 1382–1445 / Coll. opera A. Lewicki. Kraków, 1891. S. 1, № 1 (па арыгіналу); Ліцкевіч А. Дагаворы паміж князямі ВКЛ, нобілямі Жамойці і прадстаўнікамі Тэўтонскага ордэна ў Прусіі і Лівоніі (1367-1398 гг.) // Arche. 2010, № 10 (Грунвальдскі нумар). С. 51 (пераказ зместу). - Нямецкі тэкст прыводзіцца паводле выдання А. Лявіцкага.

Дата: Восьмы дзень актавы Пятра і Паўла святкуецца 6 ліпеня.

      Wissen sullen alle, dy desin brif anseen, lesen ader horen, das wir, bruder Cune von Hatsteyn, obirster marschallk Dutsches ordens, bruder Diterich von Elner, kompthur zcur Balge, bruder Albrecht, hertzoge von Sachsen, kompthur zcu Brandinburg, bruder Wygant von Beldirs[heim]1, kompthur zcu Rangnit, brudir Johan von Lorich, vogt zcu Samelant, aneloben2 koning Jagal und koning Skirgal und yrer muter und allen yren andirn gebruder, dy sy in truwen meynen, eynen guten, stetin, sichern frede zcwisschen nu und unser Fr[auwen]3 tage der letztern, das sy und alle yre lute vor uns und alle unser lant zcu Prusen und ouch vor das lant zcu Lyflandt bynnen der zeit nicht geheerit4 noch keynerley wys obirgeretin sullen werden.
      Das gelobe wir yn in gantzen truwen ane argelist zcu halden, und wir ouch bynnen des mit Kinstudone und synen sonen und ouch allen synen botin keynerley berichtunge noch fruntschaft wellen habin bynnen deser vorgenanten zeit.
      Deser dinge zcu gedechtnisse han wir unsre [sic] ingeseglen [sic] an desin brif lasen hengen.
      Der zcu Brasel gegebin ist in den iaren unsers Herin tusent drihundert iar ym zcwey und achtzegestin iare am achten tage Petri et Pauli der zcwelfboten.

1 Апошнія літары слова выцвілі. 2 Слова цалкам выцерта, таму, па прызнанні А. Лявіцкага, чытанне няпэўнае. 3 Апошнія літары не чытаюцца з-за дзіркі. 4 Чытаецца невыразна.

На адвароце запіс: Concordia quedam temporalis inter quosdam comendatores et Jagelum et Skirgal. Registrata (на думку А. Лявіцкага, запіс зроблены почыркам XV ст.).

А.Л. Ідэнтыфікацыйны нумар электроннай версіі дакумента: d094 ад 2010.XII.22.


Hosted by uCoz