Гісторыя Беларусі IX-XVIII стагоддзяў. Першакрыніцы.


[1288.II.9-15]. [Месца не пазначана]. Князь Уладзімір Васількавіч запавядае ўсю сваю зямлю і гарады і стольны горад Уладзімір свайму брату Мсціславу.

Арыгінал невядомы. Копія граматы запісана ў складзе Галіцка-Валынскага летапісу (старэйшы спіс - Іпацьеўскі, арк. 299).

Асноўныя публікацыі: Карамзин Н.М. История государства российского. Изд. 2. Т. 4. СПб., 1819. С. 370, заўв. 175; Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в государственной коллегии иностранных дел. Ч. 2. М., 1819. С. 7, № 4; Полное собрание русских летописей. Т. 2. Ипатьевская летопись. Изд. 3. СПб., 1908. Стлб. 903; Духовные и договорные грамоты князей великих и удельных. М., 1909. С. 11; Купчинський О.А. Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ - першої половини ХІV століть. Дослідження. Тексти. Львів, 2004. С. 311-314, № II-45 (датаванне, спісы, літаратура). Электронная версія зроблена за выданнем А. Купчынскага.

Дата: Асноўнымі датамі для прыняцця дакумента ў літаратуры называліся: каля 1286, 1287 альбо каля 1287. А. Купчынскі датаваў грамату перыядам з 9 па 15 лютага 1288 г., магчымым месцам складання прызнаў г. Райгорад.

      Во имѧ Ѡ(т)ца и С(ы)на и С(вя)т(а)го Д(у)ха молитвами С(вя)тыа Б(городи)ца и Прис(но)д(е)в(и)ца М(а)рья и с(вя)т(ы)хъ Агг(е)лъ.
      Се язъ, кнѧзь Володимерь, с(ы)нъ Василковъ, вноукъ Романовъ.
      Даю землю свою всю и городы по своемь животѣ братоу своемоу Мьстиславоу, и столныи свои городъ Володимиръ.

А.Л. Ідэнтыфікацыйны нумар электроннай версіі дакумента: d116 ад 2010.VII.18.






Hosted by uCoz