Гісторыя Беларусі IX-XVIII стагоддзяў. Першакрыніцы.


[1373.X.23], X. Kalendas Novembris, pontificatus nostri anno tercio. Авіньён. Папа Грыгорый XI паведамляе каралю Польшчы і Венгрыі Людовіку, што ён напісаў літоўскім князям ліст з заклікам прыняць каталіцтва, і просіць Людовіка спрыяць хрышчэнню літвінаў; лісты аналагічнага зместу дасланы яго жонцы каралеве Эльжбеце і апольскаму князю Уладзіславу.

Арыгінал невядомы. - Копія 1. Запісана ў рэгістры Ватыканскага таемнага архіву, які адносіцца да пантыфікату Грыгорыя XI. Паводле А. Тэйнера (1860) сігнатура копіі: "Ex Reg. orig. An. III. Secret., fol. 89".

Асноўныя публікацыі і літаратура (усе па копіі 1): Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae / Ed. A. Theiner. T. 1. 1217-1409. Romae, 1860. S. 695, № 935; Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia. T. 4. Acta Gregorii XI, Pontificis Romani, 1370-1378 / Opera C. Stloukal. Pragae, 1903. S. 423; Bullarium Poloniae litteras apostolicas aliaque monumenta Poloniae Vaticana continens. Vol. 2. 1342-1378 / Ed. I. Sułkowska-Kuraś et S. Kuraś. Romae, 1985. S. 342, № 2085. Электронная версія зроблена паводле выдання А. Тэйнера.

Дата: Дзясяты дзень да календаў лістапада адпавядае 23 кастрычніка. Пантыфікат Грыгорыя XI пачаўся ў 30 снежня 1370 г. Такім чынам, 23 кастрычніка трэцяга года яго пантыфіката прыходзіцца на 1373 г.

      Gregorius episcopus etc.
      Carissimo in Christo filio Ludovico, regi Ungarie illustri, sal. etc.
      Cum tua devota serenitas ad ampliacionem catholice fidei libenter intendat, nosque experiri optemus conversionem Lituanorum infidelium tuo Regno Polonie vicinorum, de qua nobis spes aliqualis est data, et propterea ducibus eorundem Lituanorum scribamus secundum tenorem presentibus interclusum: serenitatem eandem, quam in hac parte credimus velle ac posse utiliter operari, confidenter requirimus attentiusque rogamus, quatenus ob reverenciam Dei et amorem dicte fidei, ac pro anime tue salute, nostrorumque adiectione precaminum velis in hoc viis et modis, quibus poteris, solicitis studiis laborare, nosque informare de hiis, que circa id crederis esse per sedem apostolicam faciendum. Super quo dilecto filio Dobrogostio, preposito ecclesie Cracoviensis, decretorum doctori, latori presencium, digneris fidem indubiam adhibere.
       Datum Avinione, X Kal. Novembris, anno tercio.

In e. m. Elisabeth, regine Polonie, et Wladislao, duci Opuliensi.

А.Л. Ідэнтыфікацыйны нумар электроннай версіі дакумента: d072 ад 2010.IX.12.


Hosted by uCoz